Zasada wszechstronności

Treningi powinny zawierać ćwiczenia każdej partii ciała oraz wszystkich mięśni. Pozwoli to na ukształtowanie proporcjonalnej sylwetki i właściwej postawy. Pomijanie partii, które naszym zdaniem nie potrzebują wzmocnienia, może prowadzić do utracenia odpowiednich proporcji masy ciała.