Zasada systematyczności

Tylko systematyczne treningi są w stanie przynieść zamierzone rezultaty. Nieregularność powoduje cofnięcie wypracowanych uprzednio efektów. Przerwy w treningach są konieczne, ale nie mogą być zbyt długie i powinny zostać odpowiednio rozplanowane.