Zasada różnorodności

Aby trening był naprawdę efektywny, należy różnicować poszczególne ćwiczenia. Zasada ta pozwala nie tylko na urozmaicenie treningów, ale także na podniesienie ich skuteczności. Zmianę powinno się wprowadzać co 4-6 tygodni. Nie musi ona być jednak radykalna – wystarczy zastosowanie innej  pozycji, ilości powtórzeń czy serii albo obciążenia.