Uczucie odprężenia, relaksu

 

 

 

 

100% badanych zadeklarowało, że preparaty Refitner zapewniają uczucie odprężenia, relaksu. Probanci byli także jednomyślni w zakresie potwierdzenia działa rozgrzewającego i chłodzącego poszczególnych produktów.

* Badania aplikacyjne prowadzono pod nadzorem lekarzy specjalistów – dermatologów, na probantach – ochotnikach, w warunkach domowych (panel domowy). Dobór probantów – ochotników, przeprowadzony został przez lekarza dermatologa zgodnie z Deklaracją Helsińską z 1964 r. (z późniejszymi uzupełnieniami), przepisami polskimi, UE, wytycznymi Cosmetics Europe z zastosowaniem kryteriów włączeń i wyłączeń.

Komentarze na tej stronie są niedostępne